Innkalling til årsmøte mandag 20. mars 2017 kl 19.15

Mandag 20. mars kl 19.15 avholdes årsmøte for Sandsvær Ryttersportsklubb på Komnes gård (varmestua i ridehallen).

Har du saker til årsmøtet så ber vi deg sende dette til sans@altiboxmail.no innen 6. mars 2017.

Agenda er i følge Lovnorm §16 som følger:

Godkjenning av de fremmøtte representantene
Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
Valg av dirigent/møteleder, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen
Behandle årsmeldingen.
Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
Behandle evt. forslag og saker
Vedta budsjett for 2017
Valg av styre
– Leder
– Nestleder
– Styremedlemmer og varamedlemmer.
Valg av revisor
Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Mvh styret i SANS