Innmelding

Medlemskontingent:

Junior kr. 350,-      Senior   kr. 400,-      Familie  kr. 500,-

Betaling skjer via minidrett.no

Meld deg inn ved å sende inn disse opplysningene til SANS@altiboxmail.no:
– Navn
– Fødselsdato
– Adresse
– E-post adresse
– Mobilnummer

Sandsvær Ryttersportsklubb ble stiftet 29. mars 2011. Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komité og særforbundet Norges Rytterforbund.

Arbeidet i klubben skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Ryttersportsklubben ønsker å være aktiv hele året og vi vil arrangere stevner ved Komnes gård som har gode fasiliteter. Dersom du rir i rideskolen har du mulighet til å starte stevner på en skolehest. Leie av rideskolehest må avklares med Ole Holt eller ridelærer i forkant.

Du kan være medlem av mange rideklubber, men du kan kun representere en klubb når du starter stevner. Ønsker du som har ridd for en annen klubb å representere Sandsvær Ryttersportsklubb kontakter du klubben på SANS@altiboxmail.no eller styreleder Unni M. Bjørnsen.

Velkommen!

Legg igjen en kommentar